5.a, ponedeljek, 28.2.2022

Dobro jutro, danes imamo na urniku DRU, SLJ, LUM in TJA. DRU Danes nadaljujemo s KOTLINAMI predalpskega sveta. V učbeniku imaš snov zapisano na straneh 34-36. Spoznal boš naše največje kotline: LJUBLJANSKO KOTLINO,CELJSKO KOTLINO,VELENJSKO KOTLINO Preberi učno snov....

5.a, četrtek, 17.2.2022

Dobro jutro, danes imamo na urniku MAT, GOS, DRU, SLJ, TJA. MATEMATIKA Izračunaj spodnje izraze. Najprej jih prepiši v zvezek od matematike. 5 • a + 5 • b =    (če je a = 3 in b = 2) 4 • a + 2 • a – 6 • b =    (če je a = 3 in b = 2) 3 • a...

ANGLEŠČINA (5. A), ČETRTEK, 17. 2. 2022

Pozdravljeni, Danes boste utrjevali branje in besedišče, ki smo ga jemali do sedaj. V učbeniku si izberi dve besedili ali tri besedila (Po želji) in jih preberi na glas in tako vadi branje. Nato dobro ponovite novo besedišče iz izbranih besedil in ostale nove besede...

5.a, sreda, 16.2.2021

Dobro jutro, danes imamo na urniku MAT, NIT in ŠPO. MAT V zvezek prepiši in reši naloge, ki so spodaj. Račune prepiši v zvezek in izračunaj: 2 + 7 ∙ (4 + 3) = (2 + 7) ∙ 4 + 3 = (3 + 9) ∙ 2 + 6 ∙ (3 + 3) = 5 + 3 ∙ (10 – 2) = 62 – 2 ∙ (21 – 11) = 10 + 2 ∙ (3 + 4) + 5 ∙...

5.a, torek, 15.2.2022

Dobro jutro, danes imamo na urniku RAZ, NIT, MAT, SLJ in ŠPO. RAZ Nadaljujemo z učenjem za kolesarski izpit. NIT Današnjo uro NIT nameni utrjevanju znanja učnih snovi, ki so v učbeniku od strani 36 do 44. MAT Nadaljujemo s številskimi izrazi. V učbeniku imaš vaje na...