Dobro jutro,

danes imamo na urniku MAT, GOS, DRU, SLJ, TJA.

MATEMATIKA

Izračunaj spodnje izraze. Najprej jih prepiši v zvezek od matematike.

5 • a + 5 • b =    (če je a = 3 in b = 2)

4 • a + 2 • a – 6 • b =    (če je a = 3 in b = 2)

3 • a + a + 6 • b =     (če je a = 2 in b = 6)

55 + 2 • a + 70 – 4 • b =        (če je a = 10 in b = 25)

125 – 4 • a + a – 110 =          (če je a = 5)

GOS

Danes bomo spoznali nekaj zanimivih dejstev o denarju.

Za začetek si oglej video o zgodovini denarja.

https://www.youtube.com/watch?v=KkGTO2fbtiw

Denar ima različne funkcije:

  • menjalni posrednik,
  • merilec vrednosti,
  • zaklad ali hranilec vrednosti,
  • plačilno sredstvo.

Preberi si v učbeniku n strani 34 o funkcijah denarja in kaj pomenijo ter katere oblike denarja imamo.

  • KNJIŽNI DENAR
  • PLASTIČNI DENAR
  • GOTOVINA (BANKOVCI IN KOVANCI)
  • ELEKTRONSKI

Preberi tudi, kako lahko plačujemo, str.35.

  • GOTOVINSKO PLAČEVANJE
  • NEGOTOVINSKO PLAČEVANJE

Oglej si video o temu, kaj je banka in kako deluje:

https://www.youtube.com/watch?v=ipWpJi-J-ic

Preberi si tudi v učbeniku, str. 35 (V banki).

Odgovori na spodnja vprašanja.

Napiši naslov DENAR. List prilepi v zvezek ali pa vprašanja prepiši.

DRUŽBA

Oglej si video o elektriki oz. njeni proizvodnji.

https://www.youtube.com/watch?v=9c_xzniaGXI

in še nadaljevanje

https://www.youtube.com/watch?v=N_upSx8cKC0

V zvezek nariši čez celo stran nemo karto Slovenije. Nato vriši reke Dravo, Savo in Sočo – celoten njihov tok v Sloveniji. Na rekah označi vse HE (HIDROELEKTRARNE) in TE (TERMOELEKTRARNE) ter edino JE (JEDRSKO ELEKTRARNO).

Pomagaj si z učbenikom, str. 31-33.

SLJ

DAnes nadaljujemo z delom v DZ, str. 14-17.

V zvezek napiši naslov PROTIPOMENKE in si prepiši, kar je v DZ na strani 14 v rumenem okvirčku.

Nato reši naloge od strani 14-17.

(Visited 40 times, 1 visits today)