Dobro jutro,

danes imamo na urniku RAZ, NIT, MAT, SLJ in ŠPO.

RAZ

Nadaljujemo z učenjem za kolesarski izpit.

NIT

Današnjo uro NIT nameni utrjevanju znanja učnih snovi, ki so v učbeniku od strani 36 do 44.

MAT

Nadaljujemo s številskimi izrazi.

V učbeniku imaš vaje na strani 128. Reši 8. – 12. nalogo.

SLJ

Danes bomo pisali še en doživljajski spis. Počasi se pripravljamo na ocenjevanje znanja, ki bo kmalu po zimskih počitnicah.

Danes napiši spis z naslovom Najlepše praznovanje rojstnega dneva. V zvezek napiši naslov, naredi načrt in napiši spis. Fotografiraj ga in mi ga pošlji v pregled.

Kaj moramo pri pisanju spisa upoštevati?

UVOD: napoved, o čemu bomo pisali (kateri dogodek, zakaj, kdaj, kje, komu)JEDRO: ustrezna vsebina, dogodek, ki se je zgodil v preteklosti, zanimivost, izvirnost, primerna dolžina, misli, čustva, predvidevanjaZAKLJUČEK/SKLEP: – povzetek, zaključna misel, kaj sem se naučil…OBLIKA: členitev na odstavke, povezanost besedila – uvod, jedro in zaključek so povezaniSLOG:
zgradba stavkov,
bogastvo besed,
urejenost.
PRAVOPISNA IN JEZIKOVNA USTREZNOST

ŠPO

V šoli vadimo prevale naprej in nazaj, naskok na švedsko skrinjo, hojo po ozki gredi, stojo na rokah.

Dobro se ogrej (tek, gimnastične vaje). Tudi ti poskusi delati prevale in stojo na rokah. Pri izvedbi vaj morajo bit ob tebi obvezno starši, da te varujejo.

(Visited 15 times, 1 visits today)