5.a, ponedeljek, 28.2.2022

Dobro jutro, danes imamo na urniku DRU, SLJ, LUM in TJA. DRU Danes nadaljujemo s KOTLINAMI predalpskega sveta. V učbeniku imaš snov zapisano na straneh 34-36. Spoznal boš naše največje kotline: LJUBLJANSKO KOTLINO,CELJSKO KOTLINO,VELENJSKO KOTLINO Preberi učno snov....

5.a, četrtek, 17.2.2022

Dobro jutro, danes imamo na urniku MAT, GOS, DRU, SLJ, TJA. MATEMATIKA Izračunaj spodnje izraze. Najprej jih prepiši v zvezek od matematike. 5 • a + 5 • b =    (če je a = 3 in b = 2) 4 • a + 2 • a – 6 • b =    (če je a = 3 in b = 2) 3 • a...

5.a, sreda, 16.2.2021

Dobro jutro, danes imamo na urniku MAT, NIT in ŠPO. MAT V zvezek prepiši in reši naloge, ki so spodaj. Račune prepiši v zvezek in izračunaj: 2 + 7 ∙ (4 + 3) = (2 + 7) ∙ 4 + 3 = (3 + 9) ∙ 2 + 6 ∙ (3 + 3) = 5 + 3 ∙ (10 – 2) = 62 – 2 ∙ (21 – 11) = 10 + 2 ∙ (3 + 4) + 5 ∙...

5.a, torek, 15.2.2022

Dobro jutro, danes imamo na urniku RAZ, NIT, MAT, SLJ in ŠPO. RAZ Nadaljujemo z učenjem za kolesarski izpit. NIT Današnjo uro NIT nameni utrjevanju znanja učnih snovi, ki so v učbeniku od strani 36 do 44. MAT Nadaljujemo s številskimi izrazi. V učbeniku imaš vaje na...