Dobro jutro,

danes imamo na urniku DRU, SLJ, LUM in TJA.

DRU

Danes nadaljujemo s KOTLINAMI predalpskega sveta. V učbeniku imaš snov zapisano na straneh 34-36.

Spoznal boš naše največje kotline:

  • LJUBLJANSKO KOTLINO,
  • CELJSKO KOTLINO,
  • VELENJSKO KOTLINO

Preberi učno snov. Nato v zvezek izdelaj miselni vzorec – danes le za LJUBLJANSKO KOTLINO. Opremi ga z ustreznimi slikami.

SLJ

Danes se bomo učili o SOPOMENKAH.

V DZ imaš snov razloženo na straneh 18-20.

Reši naloge in nato v zvezek napiši naslov SOPOMENKE. Prepiši v zvezek, kar je v rumenem okvirčku na strani 18.

LUM

Danes bomo še malo počitniško razpoloženi, zato boš narisal in naslikal počitniški motiv. Spomni se, kaj vse si med počitnicami počel in nekaj od tega predstavi na svoji sliki (risbi). Motiv nariši s črnim alkoholnim flomstrom, nato pa celo slikaj pobarvaj z vodenimi barvami.

(Visited 44 times, 1 visits today)