Dobro jutro,

danes imamo na urniku MAT, NIT in ŠPO.

MAT

V zvezek prepiši in reši naloge, ki so spodaj.

 1. Račune prepiši v zvezek in izračunaj:

2 + 7 ∙ (4 + 3) =

(2 + 7) ∙ 4 + 3 =

(3 + 9) ∙ 2 + 6 ∙ (3 + 3) =

5 + 3 ∙ (10 – 2) =

62 – 2 ∙ (21 – 11) =

10 + 2 ∙ (3 + 4) + 5 ∙ (32 – 22) =

(2 + 7) ∙ 3 + 5 : (17 – 12) =

22 – 2 ∙ 4 + (7 + 2 ∙ 3 ) =

56 : (8 – 6) ∙ (5 + 3) – 12 =

 • Zapiši številski izraz in izračunaj:
 • Razliko števil 657 in 333 zmanjšaj za 303.
 • Zmnožek števil 40 in 9 povečaj za razliko števil 100 in 55.
 • Količniku števil 88 in 11 dodaj 32.

NIT

Učili se bomo novo snov: Tla in prst.

V učbeniku imaš snov na strani 45-47.

Danes preberi le snov, ki je na strani 45.

Nato v zvezek napiši naslov TLA IN PRST.

Odgovori na vprašanja:

 1. Kateri dejavniki vplivajo na nastanek tal oz. prsti?
 2. Kaj se zaradi teh dejavnikov dogaja s kamnino?
 3. Kako imenujemo proces, ko kamnine razpadajo?
 4. Tla so sestavljena iz več plasti. Katere plasti so to?
 5. Kako se imenuje zgornja plast tal in iz česa je sestavljena?
 6. V zvezek čez celo stran nariši ter pobarvaj plasti tal tako kot so v učbeniku in jih poimenuj.

Opravi še nalogo, ki je spodaj opisana.

Potrebuješ: 2 enaka, večja steklena kozarca, 2 vrsti prsti

•Pripravi enako količino obeh prsti.

•Stresi ju vsako v svoj kozarec.

•Do vrha nalij vodo in premešaj. 

•Daj na mirno mesto in pusti dan do dva.

1.Kaj si opazil?

2.Ali je v obeh kozarcih na vrh priplavalo enako prsti?

3.Ali so na gladini vode ostanki listja, vejic, trave,…?

4.Ali so na dnu kozarca delci kamnin?

5.Ali je voda med zgornjo in spodnjo plastjo popolnoma prozorna?

ŠPO

Ogrevanje in gimnastične vaje.

Treniraj tiste prvine gimnastike, ki jih lahko: preval naprej, nazaj, stoja ob steni.

(Visited 30 times, 1 visits today)