PONEDELJEK, 20. 12. 2021 – 4. RAZRED

Dobro jutro! Danes je na urniku ŠPO, MAT, GUM in NIT. MAT DOLŽINSKE ENOTE – NALOGE Rešite naloge v Vajah, str. 38 in 39. NIT PROMETNA SIGNALIZACIJA  V učbeniku, stran 56, 57 in 58 preberite novo snov. Lepo se imejte Mateja in...

PETEK, 17. 12. 2021 – 4. RAZRED

Dobro jutro! Pred nami je še zadnji dan v tem tednu in na urniku imamo MAT, NIT, TJA in SLJ. MAT DOLŽINSKE ENOTE – NALOGE Rešite naloge v delovnem zvezku, str. 67, 68, 69 in 70. NIT SESTAVNI DELI KOLESA V učbeniku si preberite novo snov na straneh 54 in 55. Rešite...

ČETRTEK, 16. 12. 2021 – 4. RAZRED

Dobro jutro! Današnji urnik je DRU, SLJ, MAT in LUM. DRU OD SKICE DO NAČRTA – NADALJEVANJE V SDZ, str. 44 in 45 rešite naloge. Namesto učilnice narišite svojo sobo, namesto šolske mize pa mizo, ki jo imate doma. Zapis v zvezek (slikice lahko natisnete in prilepite v...