ANGLEŠČINA (6. B), PETEK, 28. 1. 2022

Pozdravljeni, Danes boste opravili vaje za utrjevanje navadnega sedanjika Present Simple v exercise zvezek. učb. str. 64/1: Obkroži pravilen odgovor in povedi zapiši v exercise zvezek. učb. str. 64/2: Obkroži pravilen odgovor in rešitve zapiši v exercise zvezek. učb....

ANGLEŠČINA (6. B), ČETRTEK, 27. 1. 2022

Pozdravljeni, Danes boste opravili vaje za utrjevanje navadnega sedanjika Present Simple. učb. str. 59/4B: Povedi zanikaj po zgledu in jih zapiši v exercise zvezek. DZ, str. 34/2, 3 in str. 35/4, 5, 6. 7* (po želji). Vaje bomo pregledali v šoli. Kind...