MATEMATIKA 6.b, ČETRTEK, 22. 4. 2021

Danes bomo nadaljevali računanje s kotnimi enotami. Oglejte si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=UttaBBgp38E. Primere s posnetka zapišite v zvezek. Bodite pozorni pri odštevanju, kadar moramo eno stopinjo odvzeti in jo dodati k minutam. Rešite naloge v...

MATEMATIKA, SREDA, 7. 4. 2021

Danes se boste preizkusili v reševanju NPZ- jev. Naloge rešujte v zvezek. Pri geometrijskih nalogah sliko približno prerišite (vaš rezultat se ne bo ujemal z rešitvami). Bodite pozorni na čas. Celotno preverjanje bi morali rešiti v 60 minutah. Rešene naloge...

FIZIKA, TOREK, 6. 4. 2021

Videokonferenco bomo imeli ob 9.05. Računali bomo toploto. V delovnem zvezku bomo rešili naloge: 55 / 4 56 / 5, 6, 7, 8 Vi boste rešili še naloge na strani 60. Rešeno pošljite do 15. ure. V popoldanskem času vam bom poslala rešitve....