ANGLEŠČINA (8.B), SREDA, 8. 9. 2021 – KIM V.

Dear 8th graders, Spodaj sledijo današnja navodila za delo. Do sedaj smo se naučili 2. obliko nepravilnih glagolov, ki smo jo uporabljali pri tvorbi časovnih oblik za pretekli čas Past simple. Tokrat bomo ponovili nepravilne glagole v spodnji priponki. Dopolni tabelo...