ANGLEŠČINA (7. B), PETEK, 18. 2. 2022

Pozdravljeni, Danes boste opravili spodnje zadolžitve. učb. str. 66/2B: Označi ustno za katere sličice veljajo dane trditve. Zgled je podan. učb. str. 57/3A, B: Zapiši tabelo v exercise zvezek in jo ustrezno dopolni. Naslov: There was / It was Vaja 4A: Zapiši...

ANGLEŠČINA (5. A), ČETRTEK, 17. 2. 2022

Pozdravljeni, Danes boste utrjevali branje in besedišče, ki smo ga jemali do sedaj. V učbeniku si izberi dve besedili ali tri besedila (Po želji) in jih preberi na glas in tako vadi branje. Nato dobro ponovite novo besedišče iz izbranih besedil in ostale nove besede...