Dobro jutro, danes imamo na urniku MAT, SLJ, DRU, ŠPO.

MAT

Prepiši spodnje naloge in jih reši:

  1. Izračunaj!

4 · 5 + 6 · 7 =                                     4 · (5 + 6) · 7 =

4 · (5 + 6 · 7) =                                   (4 · 5 + 6) · 7 =

72 : 4 + 8 : 2 =                                   72 : (4 +8) : 2 =

72 : (4 + 8 : 2) =                                 (72 : 4 + 8) : 2 =

2. Izračunaj spodnje izraze.

IzrazVrednost črkeVrednost izraza
7 · a – 3a = 4 
b + 3 · bb = 3 
3 · a + 2 · ca = 4, c = 3 
4 · (c + d)c = 2, d = 1 

SLJ

Navodila boš dobil v sporočilo v eAsistentu.

DRU

Učili smo se o predalpskih hribovjih, danes boš snov ponovil. Zato izdelaj miselni vzorec. V njem zajemi vse bistvene podatke o predalpskih hribovjih. Pomagaj si z učbenikom.

(Visited 40 times, 1 visits today)