ANGLEŠČINA (7. B), PETEK, 18. 2. 2022

Pozdravljeni, Danes boste opravili spodnje zadolžitve. učb. str. 66/2B: Označi ustno za katere sličice veljajo dane trditve. Zgled je podan. učb. str. 57/3A, B: Zapiši tabelo v exercise zvezek in jo ustrezno dopolni. Naslov: There was / It was Vaja 4A: Zapiši...