FIZIKA, PETEK, 4. 6. 2021

Danes boste utrdili svoje znanje o tlaku v tekočinah in tlaku, ki nastane zaradi teže tekočin. Rešite naloge v delavnem zvezku: Naloge  od 1 do 7 na strani 81 in 82.Naloge od 1 do 8 na straneh 83, 84 in 85. Rešene naloge pošljite v petek, 4. 6. 2021, do 16.00...

FIZIKA, SREDA, 2. 6. 2021

Danes se boste naučili izračunati tlak, ki nastane zaradi teže tekočine. Pozorno sledite razlagi in navodilim na spodnji povezavi. TLAK-ZARADI-TEŽE-TEKOČINEDownload Rešene naloge pošljite v sredo, 2. 6. 2021, do 16.00 ure. Vida

FIZIKA, PETEK, 28. 5. 2021

Danes se boste naučili nekaj o tlaku v tekočinah. Pozorno sledite razlagi na spodnji povezavi. TLAK-V-TEKOČINAHDownload Rešene naloge pošljite v petek, 28. 5. 2021, do 16.00 ure. Vida

FIZIKA, PETEK, 23. 4. 2021

Danes boste še malo utrjevali računanje gostote in specifične teže. Naloge odprite na spodnji povezavi. GOSTOTA-IN-SPECIFIČNA-TEŽA-utrjevanjeDownload Naloge rešujte v zvezek. Izpišite podatke, zapišite ustrezen obrazec, vstavite ustrezne podatke in izračunajte...

MATEMATIKA, ČETRTEK, 22. 4. 2021

Danes boste še malo utrjevali načrtovanje splošnih štirikotnikov. V učbeniku na strani 279 rešite nalogo 26. Pazite na skice, slike naj bodo natančne in označene. Rešene naloge pošljite v četrtek, 22. 4., do 15.00 ure. Vida