5.a, ponedeljek, 14.2.2022

Dobro jutro, danes imamo na urniku DRU, SLJ, LUM in TJA. DRU Nadaljujemo s predstavitvijo plakatov. Preberi si učno snov Predalpska hribovja in doline, ki je v učbeniku na straneh 31-33. V zvezek napiši nov naslov. Nato prepiši vprašanja, ki so v PPT-ju in odgovori....

5.a, petek, 11.2.2022

MAT Danes bomo pri matematiki šli s snovjo naprej. V učbeniku imamo na strani 126-128 številske izraze s črkovno oznako. Preberi Učenost je modrost. V zvezek napiši nov naslov ŠTEVILSKI IZRAZI S ČRKOVNO OZNAKO in reši naloge 1-7.

5.a, četrtek, 10.2.2022

Dobro jutro, danes imamo na urniku MAT, TJA, GOS, DRU, SLJ. MAT Danes utrjujemo znanje iz geometrije. Naloge so v učbeniku na strani 116. GOS V učbeniku preberi snov KJE VSE LAHKO NAKUPUJEŠ, POTROŠNIKOVE PRAVICE IN OGLAŠEVANJE (str. 30 – 33). V zvezek napiši...

ANGLEŠČINA (5. A), ČETRTEK, 10. 2. 2022

Pozdravljeni, Danes bo pouk potekal v šoli v računalniški učilnici, kjer bomo utrjevali snov na digitalni platformi našega učbeniškega kompleta. Doma se najprej registrirate s pomočjo zadnje strani DZ, kjer sledite korakom spodaj: v orodno vrstico vtipkaj naslov:...

5.a, sreda, 9.2.2022

Dobro jutro, danes imamo na urniku ŠPO, NIT, MAT, GUM. NIT Preberi učno snov Varujmo naravo -onesnaževanje voda, ki je v učbeniku str. 44. V zvezek napiši naslov in odgovori na vprašanja, ki so na DL. Lahko list natisneš ali pač prepišeš vprašanja in nato odgovoriš....