ITALIJANŠČINA IZBIRNI, ČETRTEK, 7. 5. 2020

Ciao! 🙂 Ta teden nadaljujemo z besediščem, ki se nanaša na kino. UČB str. 41/3: Preberi besedilo o filmu in dopolni spodnjo kartico z manjkajočimi podatki. Pri neznanih besedah si pomagaj s slovarjem. UČB str. 41/ 5: Dopolni križanko z besedami za poklice oz. vrste...