ANGLEŠČINA – M. Bobek, PETEK, 9. 4. 2021

Hello students! This is your work for today: BREAKING NEWS – UČB str. 65: Preberi besedilo.V “exercise” zvezek napiši zgornji naslov in odgovori na vprašanja pri nalogi Task A. DZ str. 47/1-2 (besede iz 2. naloge prepiši skupaj s pomenom še v...