Pozdravljeni učenci.

Šolsko leto bomo letos zaključili na povsem neobičajen način. Ocene pri predmetu LUM bomo dobili z ocenjevanjem izdelkov. Učenci morajo svoja dela fotografirati in poslati preko eAsistenta (Kanali ali Sporočila).

Kriterij za ocenjevanje izdelka  pri predmetu LUM.

Pri likovnem izdelku ocenjujemo:

·        rešitev likovnega problema

·        izvedba likovne tehnike

·        izvedba likovnega motiva

·        odzivnost

Ocena je sestavljena iz navedenih kriterijev.

Kriterij ocenjevanja je bil sprejet na aktivu družboslovja.

Podrobneje v Prilogi: MERILA ZA VREDNOTENJE IN ZAPISOVANJE DOSEŽKOV UČENCEV (OCENJEVANJE) PRI LIKOVNI UMETNOSTI– ZA DEVETLETKO     MERILA ZA VREDNOTENJE IN ZAPISOVANJE DOSEŽKOV UČENCEV

(Visited 335 times, 1 visits today)