KEMIJA 8B, PETEK 22.5.2020

Pozdravljeni. Prejšnji teden smo računali relativne atomske in molekulske mase, sedaj pa nam sledi še masni delež elementa v spojini. Je zelo podobno, kot računanje masnega deleža. Snov si prepišite/kopirajte v zvezke ter izračunajte masne deleže elementov v spojini....

KEMIJA 8A, PETEK 22.5.2020

Pozdravljeni. Sedaj se boste naučili nekaj o elementih, ki so del periodnega sistema. Vendar za začetek le nekaj o tistih, ki so del narave (zrak in voda). Se vidimo na videokonferenci, ob 11.00. ELEMENTI IN SPOJINE V NARAVI

SLOVENŠČINA, ČETRTEK, 21. 5. 2020

Pozdravljeni, osmošolci! Ste pripravljeni na nov dan, na nove izzive? Danes potujemo v svet besedilnih vrst. V minulih šolskih letih ste spoznali obvestilo, uradno pismo in vabilo, tokrat pa se boste seznanili z zahvalo. 1. Odprite 2. del DZ na str. 28 in preberite...