KEMIJA 8.b, ČETRTEK 3.2.2022

Pozdravljeni 8.b! V spodnji priponki je učna snov z naslovom Pravila za urejanje kemijskih enačb. Učno snov si prepišite v zvezek. Navodila so v priponki, vključno z domačo nalogo. Zoom imamo ob 10.15. Povezava je že v skupnem kanalu eAsistenta. Topel pozdrav,...

KEMIJA 8.a, PONEDELJEK 31.1.2022

Pozdravljen 8.a! V priponki pošiljam novo učno snov Kemijske reakcije. Sedaj pričenjamo z novo vsebino. V delovnem zvezku jo najdete pod točko 5. Posredovani power point prepišite in naredite naloge. Po novem urniku imamo kemijo ob ponedeljkih, 1. šolsko uro, zato...

KEMIJA 8.a, Petek 28.1.2022

Pozdravljeni. Približujemo se koncu učne snovi Povezovanje delcev, zato v delovnem zvezku, na strani 104, rešite naloge od 42-47. Rešite tudi vprašanja na strani 105/1-3. Učiteljica Anja.

POSKUSI V KEMIJI, 8.a, Petek 28.1.2022

Pozdravljeni. V spodnji datoteki imate pripeto vajo 29, kjer morate z različnimi viri literature opisati delo znanega kemika. Ime in priimek kemika, ki ga morate opisati, najdete v datoteki skupne komunikacije e-Asistenta – 8abc, POSKUSI V KEMIJI. Pazite na...