Pozdravljeni, osmošolci!

Ste pripravljeni na nov dan, na nove izzive? Danes potujemo v svet besedilnih vrst. V minulih šolskih letih ste spoznali obvestilo, uradno pismo in vabilo, tokrat pa se boste seznanili z zahvalo.

1. Odprite 2. del DZ na str. 28 in preberite besedilo pod 1. nalogo.

2. Potem rešite naloge od str. 29 do str. 33, in sicer od 1. do 6. naloge. V okvirčkih na str. 33 in 34 natančno preberite, kdaj tvorimo zahvalo, na kaj moramo biti pozorni, kadar se zahvaljujemo, ter značilnosti neuradne in uradne zahvale.

3. V nadaljevanju rešite naloge od str. 34 do str. 38, in  sicer 7., 8., 9., 10. in 12. nalogo.

4. V zvezek za jezik napišite naslov: URADNA ZAHVALA.

5. V zvezek rešite 13. nalogo na str. 38. Ob danih navodilih napišite uradno zahvalo. Izberite si le eno od ponujenih možnosti. Pri zapisu upoštevajte zgradbo, zaporedje in obliko uradne zahvale. Pomagajte si s primerom uradne zahvale v nalogi 5. c (str. 32) oz. v nalogi 12 (2. besedilo na str. 37). Pazite tudi na jezikovno in pravopisno ustrezen zapis.

Fotografirajte samo 13. nalogo in fotografijo pošljite svoji učiteljici slovenščine danes do 17. ure.

6. Tisti, ki želite znati več, v zvezek za jezik napišite še naslov: NEURADNA ZAHVALA in v zvezek rešite 11. nalogo na str. 36. Ob danih navodilih napišite neuradno zahvalo. Izberite si le eno od ponujenih možnosti. Pri zapisu upoštevajte zgradbo, zaporedje in obliko neuradne zahvale. Pomagajte si s primerom neuradne zahvale v nalogi 3 (str. 30) oz. v nalogi 12 (3. besedilo na str. 37). Pazite tudi na jezikovno in pravopisno ustrezen zapis.

Rešitve nalog iz DZ boste prejeli preko Kanala danes popoldne.

Učiteljice Jana, Patricija in Tanja

(Visited 126 times, 1 visits today)