SLOVENŠČINA, PONEDELJEK, 6. 9. 2021 – TANJA M.

Pozdravljeni, osmošolci 4. učne skupine! Danes nadaljujemo z razčlembo besedila Tuaregi, svobodni v puščavi. 1. Odprite 2. del delovnega zvezka za 7. razred na str. 41 in še enkrat preberite besedilo (str. 41-43). 2. V DZ rešite naloge na str. 45-47 (7.-16. naloge)....

SLOVENŠČINA, TOREK, 6. 4. 2021

Pozdravljeni, osmošolci! Prejšnji teden ste prebrali besedilo, iz katerega ste izvedeli, kako in zakaj nastane nevihta ter kako poteka. Danes boste znanje še malo poglobili. Čaka vas namreč še nekaj nalog, s pomočjo katerih boste spoznali, kaj je značilno za besedilno...

SLOVENŠČINA, ČETRTEK, 1. 4. 2021

Pozdravljeni, osmošolci! Poiščite svoje delovne zvezke (1. del) in jih odprite na strani 101. Preberite besedilo z naslovom Nevihta (str. 101–102). Rešite naloge na straneh 102–103 (od 1. do 7. naloge). Opoldne bodo v Kanalu objavljene rešitve. DOMAČA NALOGA:...

SLOVENŠČINA, PETEK, 12. 2. 2021

Pri prejšnji uri smo ponovili o življenju in delu Franceta Prešerna ter spoznali njegovo pesem Povodni mož. Tudi danes se bomo dobili na videokonferenci. Pesem bomo najprej obnovili, nato pa začeli z njeno analizo. Vsa navodila vam bodo učiteljice podale ustno na...