5.b, TOREK, 10.11.2020

Pozdravljeni! Danes imamo na urniku MAT, SLJ, DRU in ŠPO. Prek Zoom-a bomo imeli SLJ IN DRU. SLJ: Ponovili bomo, kar ste se naučili o poeziji, prebrali boste vaše pesmice. Imejte pripravljene vaše zvezke, kjer ste opravili vse naloge. DRU: Imeli bomo tudi DRU. Učili...

5.A, TOREK, 10.11.2020

Pozdravljeni učenci. Danes je torek in na urniku imamo MAT, DRU, SLJ in ŠPO. Pa začnimo kar z matematiko, tako, kot če bi bili v šoli. MAT-Pisno množimo z dvomestnim številom Odpri učbenik na str. 53 in ponovi množenje z enomestnim množiteljem, tako, da rešiš 1. in 2....