Dear students,

Verjamem, da ste preživeli lepe počitnice. Danes pričenjamo s poukom na daljavo.

Spodaj sledijo naloge in interaktivne vaje, ki jih boste opravili. Let’s start!

učb. str. 25/1: Preberi besedilo A famous artist in k trditvam zapiši ime slavne risbe. Povedi zapiši v zvezek za vaje.

V glossary (slovarček) zapiši sledeče besede: an artist (umetnik), famous (slaven), a painting (slika, risba), a musician (glasbenik).

DZ: str. 21/1: Pravilno odkljukaj trditve na podlagi besedila A famous artist in zapiši besedo na črto.

DZ, str. 21/2: Pravilno razporedi besede iz okvirčka v spodnjo tabelo.

Kahoot – (utrjevanje števil in besedišča):

Prijavi se na: www.kahoot.it

Vpiši GAME PIN:  02136374

GAME PIN: 07148262

GAME PIN: 03928829

EXTRA: Halloween! (*po želji)

Poslušaj  zgodbo o Jay-u in odgovori na vprašanja. Ko končaš, klikni spodaj »Finish« in nato »Check my answers« v zgornjem levem kotu. Prikazale se ti bodo rešitve.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Halloween/Halloween_-_Too_Much_Candy_Story_up1197705dc

Z interaktivnimi vajami boš na zabaven in sproščen način zvadil/a snov.

Naloge iz učbenika/DZ mi pošljite do 17. ure. V primeru vprašanj mi pišite v naš kanal. Rešitve bodo objavljene v našem kanalu do torka.

Učenci, ki bi želeli pridobiti ustno oceno ta teden mi prosim sporočite (easistent, mail) in boste vprašani na Zoom. O uri vas bom obvestila v sporočila.

Keep up with good work!

Best.

Your teacher

(Visited 274 times, 1 visits today)