MATEMATIKA, ČETRTEK, 22. 4. 2021

Navodila veljajo za vse skupine. Na povezavi si oglejte posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=Of00zr82k8c Odprite Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku in si preberite razlago snovi ter jo zapišite v zvezek. Na koncu dokumenta imate zapisane naloge, ki jih...