MATEMATIKA, SREDA IN PETEK, 26. 1. IN 28. 1. 2022

Naslov je Množenje in izpostavljanje. V učbeniku preberite razlago na str. 138 in prepišite, kar je v prvem rumenem okvirčku. Oglejte si video Množenje enočlenika z veččlenikom. Oba primera zapišite v zvezek. Rešite naloge v učbeniku na str. 139/91, 92, 93, 95 Oglejte...

MATEMATIKA, TOREK, 25. 1. 2022

Današnja snov je množenje enočlenikov in deljenje s številom. Preglejte snov v učbeniku na str. 131 in 132 in v zvezek prepišite pravila v rumenih okvirčkih. Prepišite tudi primere 2, 3, 4, in 5 na str. 132. Rešite naloge: str. 133/50, 54, 55, 60, 61,...

MATEMATIKA, PONEDELJEK, 24. 1. 2022

V učbeniku na str. 135 preglejte primere pod naslovom Algebrski izrazi in oklepaji. V zvezek prepišite rumeni okvirček ter primera pod 3 in 4. Rešite naloge na str. 137/83, 84, 87 – brez izpostavljanja skupnega faktorja, samo poenostavite.

MATEMATIKA, PETEK, 21. 1. 2022

Današnja tema je Seštevanje in odštevanje izrazov. V učbeniku na straneh 134 in 135 si preberite razlago pod naslovi Seštevanje in odštevanje izrazov, Seštevanje in odštevanje enakih ali podobnih enočlenikov in Seštevanje veččlenikov, ki niso podobni. Pravila v...