MATEMATIKA, ČETRTEK, 22. 4. 2021

Navodila veljajo za vse skupine. Na povezavi si oglejte posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=Of00zr82k8c Odprite Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku in si preberite razlago snovi ter jo zapišite v zvezek. Na koncu dokumenta imate zapisane naloge, ki jih...

MATEMATIKA, ČETRTEK, 8. 4. 2021

Pozdravljeni! Ta teden še malo utrjujemo računanje z izrazi. Poiščite tale učni list, ki ste ga dobili v šoli: množenje-veččlenikovPrenesi Rešite naloge 1., 2., 3., 4. in 6. (a), (b).*DODATNO: Rešite 5. nalogo in 6. nalogo (c)-(e). Rešujte v zvezek in rešeno pošljite...

MATEMATIKA, ČETRTEK, 11. 2. 2021

Kot smo se dogovorili, boste danes ob 9.05 pisali preverjanje iz matematike. Povezavo za videokonferenco boste dobili tako kot običajno. Tisti učenci, ki običajno pišete pisne preizkuse izven razreda (pri drugih učiteljih), boste povezavo dobili od njih v sporočilu...