Navodila veljajo za vse skupine.

Na povezavi si oglejte posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=Of00zr82k8c

Odprite Pitagorov izrek v kvadratu in pravokotniku in si preberite razlago snovi ter jo zapišite v zvezek. Na koncu dokumenta imate zapisane naloge, ki jih morate rešiti. Rešene naloge fotografirajte in pošljite svoji učiteljici do petka, 23. 4., do 14.00 ure.

Uspešno delo vam želimo.

(Visited 442 times, 1 visits today)