MATEMATIKA, PONEDELJEK, 4. 1. 2021

Danes se boste naučili, kaj so pravilni večkotniki ter spoznali oz. ponovili nekaj njihovih lastnosti. Izračunali boste notranje kote nekaterih pravilnih večkotnikov in se jih načili risati oz. načrtovati. V zvezek napišite naslov PRAVILNI VEČKOTNIKI.Pravilni...

MATEMATIKA, ČETRTEK, 17. 12. 2020

Ponovili boste, kaj je diagonala večkotnika ter se naučili prešteti oz. izračunati število vseh diagonal v poljubnem večkotniku. V zvezek napišite naslov DIAGONALE VEČKOTNIKA. Diagonala večkotnika je daljica, ki veže nesosednji oglišči večkotnika. Odpri i-učbenik na...

MATEMATIKA, PONEDELJEK, 14. 12. 2020

Danes boste ponovili nekaj geometrijskih pojmov: premica, točka, daljica, nosilka daljice, lomljenka, pravokotnost, vzporednost. V 7. razredu ste že spoznali trikotnike in štirikotnike, zdaj pa si bomo ogledali še večkotnike in ponovili pojme oglišče, stranica,...

MATEMATIKA, ČETRTEK, 10. 12. 2020

Danes boste ponovili in utrdili računanje s potencami. V učbeniku na strani na strani 102 si izberite 7 nalog in jih rešite. Naloge so lahko iz kateregakoli okvirčka.*DODATNE NALOGE: rešite še 4 naloge, ki morajo biti obvezno iz modrega ali iz rdečega okvirčka. Nekaj...