MATEMATIKA, PONEDELJEK, 7. 12. 2020

Danes se boste naučili, kako potenciramo produkt in količnik. V zvezek zapišite naslov POTENCIRANJE PRODUKTA IN KOLIČNIKA.Ker za množenje veljata zakon o zamenjavi in zakon o združevanju, lahko računamo: Zapišite: Produkt potenciramo tako, da potenciramo vsak faktor...

MATEMATIKA, ČETRTEK, 3. 12. 2020

Danes se boste naučili, kako s potencami števila 10 zapisujemo zelo velika in zelo majhna pozitivna števila. V zvezek zapišite naslov VELIKA IN MAJHNA POZITIVNA ŠTEVILA.Vse primere in pravila (kar je zapisano z rdečo barvo) zapišite v zvezek.Zapišimo število...

MATEMATIKA, PONEDELJEK, 30. 11. 2020

Danes se boste naučili, kako delimo potence z enakimi z enakimi osnovami in kaj pomenijo negativni eksponenti. V zvezek Zapišite podnaslov DELJENJE POTENC Z ENAKIMI OSNOVAMI.Poskusimo izračunati 56 : 52. Z računanjem smo imeli kar nekaj dela – bi si ga lahko...

MATEMATIKA, ČETRTEK, 26. 11. 2020

Danes se boste naučili, kako računamo vrednosti potenc z enakimi osnovami. Najprej malo ponovimo pojme: oglejte si spodnji zapis in odgovorite na vprašanja. Lahko si pomagate z razlago v učbeniku na strani 84. Katero število v zapisu je osnova?Katero število v zapisu...

MATEMATIKA, PONEDELJEK, 23. 11. 2020

Danes boste ponovili, kako računamo potence pozitivnih števil in se naučili potencirati negativna števila. V zvezek napišite naslov POTENCE.Oglejte si video na https://anacanzutti.com/2020/10/20/potenciranje-naravnih-stevil/. Vse primere zapisujte v zvezek. Če je...