Danes se boste naučili, kako racionaliziramo imenovalec ulomka. Še malo boste utrjevali računanje s koreni.

  • V zvezek zapišite podnaslov RACIONALIZACIJA IMENOVALCA.

Z ulomki, ki imajo korene v imenovalcu, je težko računati, zato se želimo korena v imenovalcu “znebiti”.

Primer ulomka s korenom v imenovalcu

Spomnimo se, da lahko ulomek razširimo, tako da pomnožimo števec in imenovalec z istim (od 0 različnim) številom. To število ni nujno naravno – zgornji ulomek razširimo kar s številom, ki ga ima v imenovalcu, to je s :

Racionalizacija

Pri tem upoštevamo upoštevamo lastnost korenjenja kvadrata števila:

  • NALOGA: učbenik, str. 117/66
  • DODATNA NALOGA: str. 117/67
  • Rešite naloge z učnega lista in jih pošljite svoji učiteljici. Nekaj primerov je že rešenih, da si malo osvežite spomin.

(Visited 238 times, 1 visits today)