5.b, četrtek, 20.5.2021

Pozdravljeni, danes se še zadnjič vidimo prek Zoom-a, v petek pa bomo zopet v šoli. Zoom bomo imeli ob 10.00 za slovenščino. Na urniku imamo: MAT, DRU, ŠPO IN SLJ. MATEMATIKA Najprej preglejte naloge: Kaj pa nas čaka danes? 1. Rešite najprej naloge, ki so v učbeniku,...

ANGLEŠČINA (5. B), ČETRTEK, 20. 5. 2021

Today we are back with English! 🙂 Danes se bomo posvetili bralnemu razumevanju besedila THAILAND. Do you know where Thailand is? It is in ….. ASIA 🙂 THAILAND, učb. str. 78. V zvezek za vaje odgovori na spodnja vprašanja pri nalogah A IN B. Vprašanja zapiši v zvezek za...

5.b, sreda, 19.5.2021

Pozdravljeni, danes je že sreda. Na urniku imamo MAT, SLJ, NIT, DRU . Pred vami je veliko dela, zato boste morali biti pridni. GOSPODINJSTVO BOMO IMELI V PETEK, ko se vrnemo, saj delamo vezave. Do petka si pripravite še dva kolaž papirja – pričeli bomo z...

5.b, torek, 18.5.2021

Dobro jutro, danes imamo na urniku MAT, SLJ, ŠPO in GUM. Zoom bomo imeli ob 9.00. MATEMATIKA Na začetku natančno preglejte svoje naloge: ali ste izpisali podatkeali ste narisali skicoali so vse stranice dolge toliko kot naloga zahtevaali ste označili stranice in...

5.b, ponedeljek, 17.5.2021

Pozdravljeni učenci! Danes imamo na urniku naslednje predmete: MAT, LUM, SLJ, ŠPO. TJA boste imeli v četrtek. Zoom imamo ob 10.00 – na isti povezavi kot zadnjič. MAT – učili se bomo načrtovati pravokotnike in kvadrate. Prejšnji teden smo enkrat že poskusno...