Geografija, 9.b

Devetošolci pozdravljeni, danes bomo obravnavali temi migracije in sestava prebivalstva po spolu in starosti. Najprej preberite vsebine v SDZ na straneh 36 – 40 (pozornost namenite tudi preglednicam, zemljevidom in slikam). Nato si naredite izpiske po priloženi...

Likovna umetnost, 9. b, petek, 7. 5. 2021

Pozdravljeni učenciDanes smo začeli novo nalogo. Ponovili smo zakonitosti prikazovanje prostora s pomočjo prostorskih ključev. Snov je predstavljena na spletni strani – poglejte si na linku.eucbeniki.sio.si/lum8/3387/index.htmlSnov je zajeta na str . 9 do 18.Motiv...