Geografija, 9.b

Devetošolci pozdravljeni, danes bomo obravnavali temi migracije in sestava prebivalstva po spolu in starosti. Najprej preberite vsebine v SDZ na straneh 36 – 40 (pozornost namenite tudi preglednicam, zemljevidom in slikam). Nato si naredite izpiske po priloženi...