Kot smo se dogovorili, boste danes ob 9.05 pisali preverjanje iz matematike.

Povezavo za videokonferenco boste dobili tako kot običajno. Tisti učenci, ki običajno pišete pisne preizkuse izven razreda (pri drugih učiteljih), boste povezavo dobili od njih v sporočilu preko eAsistenta.

Poskrbite, da boste imeli pripravljene zvezke in pisala. NE POZABITE TUDI NA TABELE KVADRATOV IN KORENOV. Kalkulatorjev ne smete uporabljati, stranski računi morajo biti zapisanii.

Pravočasno se prijavite v ZOOM, da ne bo zmanjkalo časa za pisanje. Ko boste vsi prijavljeni, vam bo učiteljica v klepet objavila naloge.

Naloge rešite v zvezek.

Za reševanje boste imeli na razpolago 30 minut.

Ko bo čas potekel, boste svoj izdelek fotografirali in fotografijo takoj poslali učiteljici, pri kateri boste pisali preverjanje.

Takoj, ko vam bo učiteljica potrdila, da je vašo nalogo prejela, se odjavite z videokonference.

Vaša učiteljica bo naloge popravila, napisala kakšno oceno bi dobili in vam vse skupaj vrnila. Na prihodnjem srečanju bomo skupaj pregledali naloge in napisali popravo.

Ker pa imate na urniku 2 uri matematike, boste potem še malo utrjevali.

NALOGE: učbenik, str. 119/76, 77. 81, 85

(Visited 102 times, 1 visits today)