UTRJEVANJE ZNANJA IZ NIT

Danes boste ponovili vso snov od str. 36-62. V roke vzemite učbenik in ga prelistajte.

Spomnili se boste, o čemu smo se učili v zadnjem obdobju: o vodi, o zraku, o zračnem tlaku, o vetrovih, o prsti, o Soncu, Zemlji, letnih časih, vremenu….To so dejavniki okolja, od katerih smo odvisna vsa živa bitja.

Ljudje pa se vse premalo zavedamo, da je Zemlja le ena ter da moramo z njo ravnati lepo, paziti nanjo. Živeti bi morali v skladu s trajnostnim razvojem. Človek lahko s svojim ravnanjem naravo uniči, lahko pa jo ohranja tudi za kasnejše rodove.


NALOGA:

Preletite fotografije, slike, preberite si povzetke snovi (MORAM VEDETI).

V zvezku izdelajte miselni vzorec, v katerem boste zelo na kratko zajeli bistvene podatke o VODI, PRSTI, ZRAKU IN ZRAČNEM TLAKU, O VETROVIH, O SONCU IN LETNIH ČASIH, O VREMENU.

Miselni vzorec izdelajte do ponedeljka, 20.4., ga slikajte in mi ga pošljite.

Še enkrat pa vas prosim: FOTOGRAFIJE NAJ BODO TAKŠNE, DA BODO RAZLOČNE. NAJ NE BODO MEGLENE. PIŠITE S PERESOM, ne s svinčnikom, ALI PA S TAKIMI PISALI, KI JIH BO VIDET. Uporabljajte različne barve. Miselni vzorec obvezno dopolnite z lepimi risbicami. 

Potrudite se!

Nato pa rešite še kviz.

https://kahoot.it/challenge/09714862?challenge-id=ab57ba9e-3e29-4f52-b74f-add8ffe1835c_1587079170391

ali pa se prijavite na Kahoot.it in vtipkajte

PIN 09714862

Kviz bo odprt do ponedeljka do 12.00.

(Visited 256 times, 1 visits today)