Pozdravljeni!

Kako je sovjetska Carska bomba pred 58 leti vznemirila svet - Russia Beyond  Slovenija

Najprej si preberite o jedrskih in kemičnih nesrečah.

Zapis v zvezek:

JEDRSKANESREČA


Jedrska nesreča je posledica napake v delovanju jedrske elektrarne, ki ima za posledico izpust radioaktivnih snovi v okolje. Poleg jedrskih poznamo tudi druge nesreče z viri ionizirajočega sevanja (radiacijske nesreče). Jedrska nesreča je v jedrski elektrarni Krško zelo malo verjetna, saj je v njej poskrbljeno za visoko stopnjo varnosti.

Lep pozdrav,

Eva

(Visited 16 times, 1 visits today)