Lep, petkov pozdrav.

Danes si najprej preberite učbenik na strani 124 do 126 ter si PowerPoint KAKO JE INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA SPREMENILA ŽIVLJENJE LJUDI prepišite v zvezek. Nalogo na zadnji drsnici rešite s pomočjo učbenika.

Pošiljam vam rešitve nalog REŠITVE Kako se je industrializacija razširila po svetu iz prejšnjega tedna. Preglejte in po potrebi dopišite svoje odgovore.

Vse dobro in upam, da se vidimo, 😀

Sara

(Visited 110 times, 1 visits today)