Pozdravljeni moji učenci,

v ponedeljek se torej zopet vidimo v šoli. Jupi!!! Ste veseli? 

Imeli bomo pouk po urniku, torej bodo torbe zopet polne zvezkov in učbenikov.

Spomnite starše, da izpolnijo anketo, ki so jo dobili, še danes.

 JAZ GREM SPET V ŠOLO: 

https://www.youtube.com/watch?v=_XWbGU10rIk

DANES JE NARAVOSLOVNI DAN.

Potekal bo v dveh delih:

 • najprej boste ponovili in utrdili znanje zadnjih učnih enot
 • izdelali boste izdelek, ki ga bomo v drugem tednu ocenili – torej ga boste prinesli v šolo

1. KORAK: Utrjevanje in preverjanje znanja iz NIT   

Danes boste najprej rešili preverjanje znanja iz naravoslovja. Ponovili boste zadnje 3 enote:

 • živali in zima
 • gorenje in gašenje
 • nevarne snovi

Preverjanje rešujete le 1x. Podpišite se z imenom in priimkom. OBVEZNO GA rešite še danes IN ga odpošljite. 

Preverjanje je dostopno na spodnji povezavi:  https://forms.gle/FNdmQ7jyUx3UjHmY9


2. KORAK: V prilogi vam pošiljam navodila za ocenjevanje iz NIT.

Ocenili bomo  izdelek, ki ga boste naredili v tem dnevu. Torej ne čakajte na soboto ali nedeljo.  

Fotografirajte ali skenirajte mi izdelek in ga pošljite do nedelje na moj mail: nadja.cernetic@gmail.com.

Fizično pa ga boste prinesli v šolo v drugem tednu, v torek.

NAVODILA IN KRITERIJI: OCENA-IZ-NIT  (klikni na povezavo)

Potrudi se in naredi lep in vsebinsko popoln izdelek.


GOS-Vezave

Ne pozabite na keprovo in platneno vezavo. V ponedeljek ju prinesite v šolo, da ocenimo.   


 

 SEDAJ BOMO SAMO ŠE PREVERILI NALOGE, KI STE JIH IMELI PRI MATEMATIKI IN SLOVENŠČINI: 

SLJ-Samostalnik-pregled nalog

Rešitve vseh nalog in naloge v DZ, str. 86 in 87 si preveri na: https://www.youtube.com/watch?v=6ORrdluwMjA&feature=youtu.be

Spodaj imaš še zapisane rešitve: 

1. NALOGA: Podčrtaj vse samostalnike, jih izpiši v slovarski obliki(ohrani ustrezno število) ter določi spol in število.

 • Na mizo sem odložila pet krožnikov, pet žlic, pet vilic, pet nožev in 10
 • Marca se je začela pomlad in kmalu bodo zunaj cvetela številna drevesa in
 • Na okno sem prilepil pomladne  okraske.
 • Pri pouku smo se učili o slavnem slikarju Gauguenu, ki je bil po rodu Francoz.
 • Robček mi je padel na tla, zato sem se sklonila, ga pobrala in ga hitro odvrgla v koš za smeti.

REŠITVE:

 • MIZA-ž.sp.ed., KROŽNIKI-m.sp-mn., ŽLICE-ž.sp.mn., NOŽI-m.sp.mn., KOZARCI: m.sp.mn.
 • POMLAD-ž.sp.ed., DREVESA-sr.sp.mn., GRMI-m.sp.mn.
 • OKNO-sr.sp.ed., OKRASKI-m.sp.mn.
 • POUK-m.sp.ed., SLIKAR-m.sp.ed., FRANCOZ-m.sp.ed.
 • ROBČEK-m.sp.ed., TLA-sr.sp.mn., KOŠ-m.sp., ed.

 2. NALOGA: Besedilo, boš moral v zvezek prepisat tako, da bo enkrat v dvojini in drugič v množini.

npr. Na mizi je velik krožnik. Brat je nanj položil vilico in žlico.

 • Kako bi to spremenili v dvojino?

Na mizah sta (dva) velika krožnika. Brata sta nanju položila vilici in žlici.

 • Kako pa v množino?

Na mizah so (trije) veliki krožniki. Bratje so na njih položili vilice in žlice.

REŠITVE: Isto napravi za spodnje povedi:

 • Na okno sem prilepila pomladne okraske.

V dvojini: Na okni sem prilepil (dva) pomladna okraska.

V množini: Na okna sem prilepil pomladne okraske.

 • Robček mi je padel na tla, zato sem se sklonila, ga pobrala in ga hitro odvrgla v koš za smeti.

V dvojini: (Dva) Robčka sta mi padla na tla, zato sem se sklonila, ju pobrala in ju hitro odvrgla v (dva) koša za smeti.

V množini: Robčki so mi padli na tla, zato sem se sklonila, jih pobrala in jih hitro odvrgla v koše za smeti.

 • Zjutraj sem pomila okno, saj je bila na njem velika packa.

V dvojini: Zjutraj sem pomila okni, saj sta bili na njem (dve) veliki packi.

V množini: Zjutraj sem pomila okna, saj so bile na njih velike packe.


3. DODATNA NALOGA:

Poskusi poved pretvoriti v dvojino in še v množino:

Deček je prišel za hlapca k nekemu kmetu. Nekoč se je namerilo, da se je kmet odpravil z ženo v mesto in žena je naročila dečku: »Zdaj boš sam z otrokom, poglej včasih za njim in mu daj jesti!«

REŠITVE:

DVOJINA: (DVA) Dečka sta prišla za hlapca k nekima kmetoma. Nekoč se je namenilo, da sta se kmeta odpravila z ženama v mesti in ženi sta naročili dečkoma: »Zdaj bosta sama z otrokoma, poglejta včasih za njima in jima dajta jesti.«

MNOŽINA: (TRIJE) Dečki so prišli za hlapce k nekim kmetom. Nekoč se je namenilo, da so se kmetje odpravili z ženami v mesta in žene so naročile dečkom: »Zdaj boste sami z otroci, poglejte včasih za njimi in jim dajte jesti.«


MAT-Čas

Preglejmo rešitve nalog na:https://www.youtube.com/watch?v=v-PRCuyYG9E&feature=youtu.be

PRILOGA: REŠITVE-ČAS

Učiteljica Nadja

(Visited 487 times, 1 visits today)