Še nekaj pojasnil glede ocenjevanja

Ocena 1: neizveden element ali nisem dobila posnetka/fotografije

Ocena 2: element ni izveden v celoti

Ocena 3: element je izveden z večjimi napakami

Ocena 4: element je izveden z manjšimi napakami

Ocena 5: pravilno izveden element z začetno in končno držo

 

Preval naprej mora biti izveden preko tilnika, nogi sta iztegnjeni, vstati je potrebno brez pomoči rok.

Preval nazaj mora biti izveden preko obeh rok (komolci skupaj), končan na stopalih, ne na kolenih.

Pri stoji mora biti telo napeto, roki v širini ramen, prst pravokotno na telo

Pri kolesu mora biti telo, roki in nogi iztegnjeni, izvedeno mora biti v ravni črti.

Most naj bo izveden z iztegnjenima nogama,  glava naj bo potisnjena močno nazaj.

Pri sveči naj bosta nogi iztegnjeni v vseh treh sklepih, nadlahti pa vzporedni.

Eva

(Visited 37 times, 1 visits today)