Pozdravljeni!

MATEMATIKA

 • Najprej rešitve.
 • STRAN 22/8. NALOGA
 • a) Kilogram je enako 100 dekagramov.
 • b) Pravilno.
 • c) Pravilno.
 • č) 28 zidakov po 1 4 kg je enako 7 kilogramov.
 • d) 20 žemelj po 10 dag je enako 2 kg. / 25 žemelj po 10 dag je enako 2 kg in pol.
 • STRAN 22/9 NALOGA

Dopolni do 1 kg

700g 655 g 580 g 215 g 410 g 895 g 500 g
300g 345 g 420 g 785 g 590 g 105 g 500 g

 

43dag 88dag 60dag 33dag 79dag 100dag 1dag
57dag 12 dag 40 dag 67 dag 21 dag 0 dag 99 dag

 

STRAN 23/ 10 NALOGA

4 kg 50 dag = 450 dag                         560 g = 56 dag

7 kg 85 dag = 785 dag                           790 g = 79 dag

NALOGA  11

4 t 200 kg = 4200 kg                            5 t 89 kg = 5089 kg

7 t 631 kg = 7631 kg                            1 t 2 kg = 1002 kg

NALOGA 12

450 kg + 550 kg = 1 t                         96 kg + 904 kg = 1 t

380 kg + 620 kg = 1 t                        322 kg + 678 kg = 1 t

3 kg 50 dag + 2 kg 35 dag = 585 dag

17 kg 75 dag + 3 kg 76 dag = 2151 dag

4 kg 23 dag + 7 kg 98 dag = 1221 dag

5 kg 7 dag + 93 kg 5 dag = 9812 dag

NALOGA 13

Cof – prvi, Neža – druga, Zala – tretja, Filip – četrti, Jaka – peti

Danes boste v vajah rešii stran 71 in 72. ( na str.72 izpusti 2. In 7. Nalogo)

Kdor želi reši še v SDZ-ju stran 24 –ZMOREM TUDI TO.

 

SLOVENŠČINA

Najprej rešitve včerajšnjih nalog.

 1. Poimenovanjem za različne poklice pripišite ženske oblike.

vrtnar – vrtnarka ali vrtnarica                  arhitekt – arhitektka

igralec – igralka                                            novinar – novinarka

znanstvenik – znanstvenica                       živinozdravnik – živinozdravnica

 

 1. Ustrezno povežite in povedi prepišite v zvezek.

ü  Krovec s strešno kritino pokriva strehe različnih objektov.

ü  Krojač kroji in šiva obleke, perilo in druge tekstilne izdelke.

ü  Kmet skrbi za živali in pridelavo poljščin.

ü  Strugar s struženjem obdeluje kovino.

ü  Rudar pridobiva rudo.

 

 1. Povedi prepišite v zvezek in vstavite vejice, kjer je potrebno.

Mama je na vrtu posadila solato, peteršilj, redkev in korenje.

V dedkovem sadovnjaku rastejo jablane, hruške in slive.

Na izletu smo si ogledali Celje in njegovo okolico.

Na mizi so bili zanimivi pogrinjki, kristalni kozarci in srebrni pribor.

Luka je pri svojem delu uporabil šestilo, risalni list in ravnilo.

Kdo pri svojem delu uporablja škarje, glavnik in ogledalo?

Dvoživke so prilagojene življenju v vodi in na kopnem.

 

 • Sedaj pa prehajamo na novo poglavje PROSIM, HVALA, OPROSTI
 • V SDZ 2, str. 72, 73 si oglejte fotografije. Kateri fotografiji bi pripisali posamezno besedo iz naslova poglavja? Ustno odgovorite na Cofova vprašanja v oblačkih.
 • Kliknite na priponko in si oglejte ppt PROŠNJA (vklopite tudi zvok).
 • PRIPONKA  PROŠNJA (1)
 • V SDZ 2, str. 74 si preberite ključne besede. Kaj veste o njih?
 • Preberite fantove besede v oblačku. Tudi vi kdaj izrečete podobne besede? Komu? Kako? Zakaj? Kako se nanje odzove naslovnik?
 • Rešite 1., 2. in 3. nalogo v SDZ na str. 74 in 75.

 

 

(Visited 268 times, 1 visits today)