Hi Everyone. I hope you are all well, and that you manage to do some reading. Preden gremo naprej na popolnoma novo snov, preverimo, če smo naredili naslednje:

1.

Iz besedila ‘Yellowstone’, preverite, da imate tudi naslednje besede med že napisanimi v glossary-ju:

An eruption, a geyser, an active volcano, ash, an earthquake, a hotspot, the Earth’s crust, experts, immediate, explosion, uninhabitable, fascinated, boiling, movement, increase, decrease, alive. In še besede iz DZa str 47 # 2 . Če ne najdete vseh besed v učbeniku, si pomagajte s spletno stran: https://sl.pons.com/prevod

2.

Prosim, preglejte, da so naslednje naloge v DZu narejene: str 36 # 1 – 4 /str 38 # 1, 2, 3 / str 40 – 41 # 1, 2, (3) / str 44 # 1 – 4 / str 46 # 1, 2

3.

Zdaj smo pri leposlovju. Osnovno (mehanično) znanje jezika so slovnična pravila, raba časov, predlogov, skratka vse kar sestavlja jezik. Ko govorimo o leposlovju, pa smo stopili na višjo stopničko. Poleg osnovnega znanja, moramo oceniti tudi lepoto jezika, kako je sestavljeno besedilo, ki ga beremo ali izjava s katero izražamo svoje misli. Dlje ko se učite jezik, toliko več struktur boste spoznali, ki vam bodo pomagale pri olepšanju jezika. Ena taka struktura je v učb str 63 # 3.

Kako lahko strnemo dva stavka v enega? – To smo že naredili z oziralnimi zaimki, če se spomnite (who, that in which). Tokrat, pa bomo spoznali dve novi strutkuri: so…..that / IN / such a/an…..that

PRIMER I : The crater is huge. You can only see it from the sky.

= kadar konča prvi stavek s pridevnikom, v navedenem primeru ‘huge’, strnemo oba stavka v enega takole:

The crater is so huge that you can only see it from the sky.

(so + pridevnik +  that…)

PRIMER 2:  It’s a huge crater. You can only see it from the sky.

= kadar konča prvi stavek s pridevnikom + samostalnikom, v navedenem primeru ‘a huge crater’, strnemo oba stavka v enega takole:

It’s such a huge crater that you can only see it from the sky.

(such a + pridevnik in samostalnik + that….)

Poskusite narediti učb str 63 # 3 in DZ str 46 # 3

Srečno in se slišimo. Lp.MB.

(Visited 84 times, 1 visits today)