UTRJEVANJE

Današnja naloga je utrjevanje.

  1. Ponovi snov Avstralije in Oceanije. Preberi v SDZ od str. 34 – 49
  2. Na spletnem naslovu AVSTRALIJA IN OCEANIJA: https://eucbeniki.sio.si/geo8/2571/index.html

preberi snov in rešuj spletne naloge.

Ker  imamo v predelu Oceanije potresno in vulkansko delovanje, si preglejte naslednje spletne strani:

Potresi in vulkani: http://egradiva.gis.si/web/7.-razred-geografija/potresi-vulkani

Površje Zemlje: http://egradiva.gis.si/web/1.-letnik-geografija/povrsje-zemlje

Glede na vaše možnosti dostopa do računalnika, si lahko reševanje na spletu sami časovno razporedite. V tem tednu pa si jih le oglejte in rešite spletne naloge.

(Visited 222 times, 1 visits today)