Pozdravljeni!

Od danes naprej bo pouk potekal malo drugače. Vsak dan vam bova pošiljali naloge, ki jih boste seveda sproti opravljali. Upava, da pri tem ne boste imeli večjih težav, če pa se bodo le-te pojavile, se lahko na naju obrnete preko elektronske pošte. Vaši učiteljici Mateja in Marinka.

MATEMATIKA

  • UTRJUJ POŠTEVANKO
  • PREVERIMO KAJ SMO SE DO SEDAJ NAUČILI (SDZ, str. 49.50)

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

  • SNOVI RAZVRŠČAMO PO NJIHOVIH LASTNOSTIH (SDZ, str. 64, učbenik, str.79-81)

Najprej si preberi snov v učbeniku.

V zvezek napiši naslov: SNOVI RAZVRŠČAMO PO NJIHOVIH LASTNOSTIH

V zvezek odgovori na vprašanja.

  1. Kakšne so snovi glede na stanje?
  2. Naštej nekaj trdnih snovi in napiši kaj je značilno zanje.
  3. Naštej nekaj tekočih snovi in napiši kaj je značilno zanje.
  4. Naštej nekaj plinastih snovi in napiši kaj je značilno zanje.

Reši 1. in 2. nalogo v SDZ, str. 64.

Za pomoč pri vprašanjih imaš tudi ta zapis.

Snovi so glede na stanje:

TRDNE SNOVI: led, kamen, les, puding

Imajo določeno obliko, ki se spremeni kadar nanjo deluje zunanja sila (segrevanje,

rezanje, kovanje,..).

Prostornina se jim ne spreminja.

Se ne premikajo.

Trdne snovi so lahko MEHKE ALI TRDE. Mehke go gnetljive.

Trdoto snovi preizkušamo z razenjem.

 

TEKOČINE: voda, olje, mleko

Se pretakajo.

Nimajo določene oblike, obliko prevzamejo po posodi.

Imajo določeno prostornino.

Tekočine niso stisljive.

 

PLINI: vodna para, kisik, dušik

Lahko imajo različno prostornino.

Lahko imajo različno obliko.

So stisljivi.

 

SLOVENŠČINA

  • POLONCA KOVAČ: VEZALKINE SANJE (Berilo, str. 84.85)

– Dejavnosti pred branjem – ustno

– Glasno preberi  (3X)

– Odgovori na vprašanja pod berilom

 

ŠPORT

Vsaj pol ure se gibaj na svežem zraku, vendar le v krogu družine.

 

 

(Visited 655 times, 1 visits today)