MATEMATIKA, PONEDELJEK, 16. 3. 2020

Navodila veljajo za vse oddelke (6. a, 6. b in 6. c). Na spodnji povezavi reši naloge na straneh od 587 do 589. Naloge reši v zvezek, rešitve sproti preverjaj. https://eucbeniki.sio.si/matematika6/551/index7.html Vadi poštevanko. Vida, Ida,...

NPZ

Priporočamo, da kako uro namenite tudi temu, da rešite katerega od nacionalnih preverjanj iz prejšnjih let, ki so dostopni na spletnih straneh Državnega izpitnega centra. Teste iz prejšnjih let in njihove rešitve najdete  na povezavah: slovenščina matematika...