ZGODOVINA, TOREK, 12.5.

Devetošolci, lepo pozdravljeni! Pri zgodovini si danes najprej poglejte videoposnetek na drugi drsnici na PowerPointu. Nato si v učbeniku preberite stran 126 in 127 in si v zvezek prepišite PowerPoint Kako je politika vplivala na razvoj gospodarstva. Rešite naloge, ki...

GLASBENA UMETNOST 9 – 12. 5. 2020

Dober dan! V soboto smo praznovali občinski praznik, zato za začetek zapoj pesem, povezano s tem praznikom. Upam, da veš, zakaj sem izbrala ravno to! Pesem začne na 10.55. Lahko pa si seveda ogledaš cel posnetek, saj je posnet v naših krajih in boš marsikaj prepoznal....

Geografija9, TOREK, 12. 5. 2020

9.a in 9.b Danes naredite vse naloge za ponavljanje v spletni učilnici. Nato si pozorno oglejte dokumentarno oddajo Slovenski vodni krog: Sava Bohinjka V zvezek odgovorite s celimi povedmi na spodnja vprašanja. Nalogo fotografirajte in mi jo do 18. 5. 2020 pošlite na...