SLOVENŠČINA, TOREK, 17. 3. 2020

Spodnja navodila veljajo za skupini pri učiteljicah Ireni Tot in Jani Špilar Dodič, skupina učiteljice Patricije Krebelj obravnava snov po danih ustnih navodilih v petek, 13. 3. DZ: LJUDJE OCENJUJEJO, KAR POZNAJO V DZ začni  reševati 6. poglavje Ljudje ocenjujejo, kar...

MATEMATIKA, PONEDELJEK, 16. 3. 2020

Navodila veljajo za vse skupine obeh oddelkov (9. a in 9. b). Snov: Enakoroba prizma Enakoroba prizma je prizma, ki ima vse robove enako dolge (višina je enaka osnovnemu robu). enakoroba 3-strana prizma enakoroba 4-strana prizma enakoroba 6-strana prizma Naloge reši v...

NPZ

Priporočamo, da kako uro namenite tudi temu, da rešite katerega od nacionalnih preverjanj iz prejšnjih let, ki so dostopni na spletnih straneh Državnega izpitnega centra. Teste iz prejšnjih let in njihove rešitve najdete  na povezavah: slovenščina matematika...