KEMIJA 9 RAZRED, 18.3.2020

KISIKOVE ORGANSKE SPOJINE-DL MAŠČOBE REAKTIVNOST ALKOHOLOV ZGRADBA IN LASTNOSTI MAŠČOB_1 ZGRADBA IN LASTNOSTI MAŠČ Vsa navodila so v PP predstavitvi. Začnite s PP Reaktivnost alkoholov – tam so vsa navodila.

FIZIKA, SREDA, 18. 3. 2020

Snov: Računanje toplote Na spodnji povezavi natančno preberite o toploti in o računanju toplote na straneh od 122 do 124. https://eucbeniki.sio.si/fizika9/186/index.html Rešite delovni list. Če ga nimate možnosti natisniti, rešite naloge v zvezek. Toplota Če imate...