FIZIKA, ČETRTEK, 2. 4. 2020

Snov: Pretvarjanje energije / Energijski zakon Na povezavi Pretvarjanje energije in energijski zakon preberite razlago (o vsem tem smo se pogovarjali že v šoli) in zapišite v zvezek. V delovnem zvezku rešite strani: 61 – 64 V učbeniku rešite naloge:             92 /...