FIZIKA, SREDA, 18. 3. 2020

Snov: Sestavljanje vzporednih sil Na spodnji povezavi na straneh od 139 do 142 natančno preberi razlago o sestavljanju vzporednih sil in si pozorno oglej animacijo. https://eucbeniki.sio.si/fizika8/154/index.html Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 59 in...

SLOVENŠČINA, TOREK, 17. 3. 2020

Velja za vse učne skupine. Pripovedna dela: Ivan Tavčar: Tržačan V zvezek za književnost napiši naslov čez 2 vrstici: PRIPOVEDNA DELA Nato čez eno vrstico: Ivan Tavčar: Tržačan V berilu preberi besedilo Tržačan. Nato v zvezek podnaslov: Vsebina (odgovori na spodnja...

MATEMATIKA, PONEDELJEK, 16. 3. 2020

Navodila veljajo za vse skupine obeh oddelkov (8. a in 8. b). Na spodnji povezavi reši naloge na straneh od 422 do 424. Naloge reši v zvezek, rešitve sproti preverjaj. https://eucbeniki.sio.si/mat8/842/index6.html Vadi poštevanko. Vida, Ida,...