ANGLEŠČINA, 20. 3. 2020

Lep pomladni pozdrav! Spodnja navodila so namenjena vsem učencem 8.-ih razredov.   Delovna lista (Če imate doma tiskalnik, si lahko delovne liste natisnete in jih rešite. Če tiskalnika nimate, rešujte vaje v zvezek »exercise«). DL 1 – 8. r DL 2 – 8. r...

GEOGRAFIJA, četrtek, 19. 3. 2020

Pozdravljeni učenci!  Učili se boste samostojno, s pomočjo pripravljenih učnih e-gradiv, učbenika in atlasa. Delo je razdeljeno v dva sklopa. del je delo s SDZ – GEOGRAFIJA 8. Učna snov je razdeljena po temah, kot jo imamo zapisano v učbeniku – samostojnem delovnem...

ZGODOVINA, ČETRTEK, 19.3.2020, 8. razred

 Drage učenke in učenci 8. razredov! Učenje bo zdaj (nekaj časa) potekalo nekoliko drugače in sicer na daljavo. Četrtek bo dan za zgodovino in geografijo. Na spletni strani boste vsak četrtek dobivali gradivo in napotke, učne liste ter včasih za vajo tudi kakšen kviz,...