SLOVENŠČINA, ČETRTEK, 16. 4. 2020

Osmošolci, pozdravljeni! Ukvarjali se boste z besedilom Leva Nikolajeviča Tolstoja: Starejši brat. Odprite povezavo: https://eucbeniki.sio.si/slo8/2358/index.html Naloge rešujete na spletu in ne prepisujete ničesar v zvezek. Če vam je ljubše, lahko besedilo berete v...

MATEMATIKA, SREDA, 15. 4. 2020

Navodila veljajo za vse skupine. Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=erqJ9_Ntgjk si oglejte posnetek razlage Pitagorovega izreka v pravokotnem in enakokrakem trapezu (pri enakokrakem trapezu sta razložena dva načina reševanja, v zapiskih je uporabljen prvi)....